Oldal kiválasztása

Módosult a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, amely a cégeljárás (cégalapítás, cégmódosítás) során a jogi képviselők kötelezettségévé teszi, hogy a papír alapon elkészített és a jogi képviselő által ellenjegyzett, valamint az ellenjegyzést nem igénylő okiratokat is a jogi képviselő elektronikus aláírással lássa el és csak ezt követően nyújtsa be az illetékes cégbírósághoz.

Miért érdekes ez a tulajdonosok és vezető tisztségviselők számára?

Az említett jogszabály módosítás 2023. augusztus 1. napja óta hatályos, az ezene a napon vagy ezt követően alapított cégek esetében a papír alapon készített okiratok jogi képviselő általi ellenjegyzése önmagában nem garantálja azt, hogy ahhoz joghatás is fűződik, mivel bármilyen cégjogi joghatás kizárólag az elektronikus úton ellenjegyzet okirathoz kapcsolódhat.

Tehát ha papír alapon intézzük cégügyeinket, akkor az említett időponttól az ügyvéd által ellenjegyzett okiratok egy példányának átvételén túl joggal kérhetjük a jogi képviselőtől, hogy az okiratokat elektronikus úton is adja át a részünkre, hiszen ezek az okiratok lesznek a cégbíróságon a cégeljárás alapjaként nyilvántartásba véve, ezért jól felfogott érdek, hogy ezekkel az iratokkal a cégeljárásban résztvevő ügyfelek is rendelkezzenek.

Ahogy nálunk történik a cégeljárás

Természetesen a papír alapú cégeljárásnak továbbra is megvan a lehetősége a fenti új követelmények betartásával, de a Kopasz Ügyvédi Irodában arra törekszünk, hogy ügyfeleinket megismertessük az elektronikus cégeljárással, amely során papír alapon nem is készül semmilyen okirat, minden irat kizárólag elektronikus úton jön létre, azt az ügyfél és az eljáró jogi képviselő is elektronikusan írja alá.

Előnyei a kizárólag elektronikus úton történő cégeljárásnak:

  • személyes jelenlétet nem igényel (tényleg akár a tengerpartról is),
  • megkönnyíti az adminisztrációt,
  • hitelessége megkérdőjelezhetetlen,
  • és elég menő 🙂