Kopasz Ügyvédi Iroda

A szakértelem eszköz, a szenvedély hozzáállás, a siker csak eredmény.

Szakterületeink

Közbeszerzés

Tanácsadás és közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása

Jogi képviselet

Polgári peres eljárásokban peres és peren kívüli képviselet

Tanácsadás

Vállalkozások és állami szervek napi működéséhez szükséges tanácsadás

Cégek

Gazdasági társaságok alapítása, módosítása és megszüntetése

Ingatlan

Ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése

Orvosi műhibák

Egészségügyi ellátás során keletkezett kárigények érvényesítése

Bemutatkozás

Dr. Kopasz Gábor a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 13 évvel ezelőtt szerez jogi diplomát “cum laude” minősítéssel. A diploma megszerzését követően ügyvédjelöltként dolgozik a Kopasz Ügyvédi Iroda megalapításáig, amelynek alapítója és irodavezető ügyvédje a mai napig. Ezt követően a Közbeszerzési Hatóság az iroda vezető ügyvédjét felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként veszi nyilvántartásba. Dr. Kopasz Gábor felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó tevékenységét a mai napig is kiemelt szakterületeként végzi. Az iroda tevékenysége átfogja az állami és gazdasági élet szereplőinek mindennapi működéséhez szükséges jogi tanácsadás nyújtását. Magánszemélyek részére elsősorban orvosi műhibaperekben és kártérítési, valamint sérelemdíj iránti perekben lát el jogi képviseletet. A Kopasz Ügyvédi Iroda miskolci székhelyű, de tevékenységét az egész országban végzi. A személyes konzultáció lehetősége elsősorban Miskolcon és Budapesten biztosított.

 

Valamennyi üzleti évünk sikerességét az ügyfelek elégedettségén túl, a rászoruló társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatások növekvő mértéke határozza meg.

 

Dr. Kopasz Gábor

irodavezető ügyvéd

Elérhetőségeink:

+36703888077

kapcsolat@kopaszgabor.hu

3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 11. 4/1.

i

Közbeszerzés

A közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője számára teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk. Irodánk az ajánlatkérők részére a közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítását vállalja a projekt tervezési szakaszához kapcsolódó jogi tanácsadástól a pénzügyi elszámolásig. Az ajánlattevők részére olyan tanácsadási szolgáltatást nyújtunk, amely elengedhetetlen az érvényes és eredményes ajánlattételhez, valamint a felmerülő jogviták megoldásához.

Jogi képviselet

A jogi képviseletre a gazdasági társaságoknak és a magánszemélyeknek nemcsak a bíróság előtt, hanem a mindennapi problémák megoldása során is szükségük lehet. A szolgáltatás célja a bírósági út elkerülése és a felmerült helyzet hatékony megoldása. Amennyiben az ügyben bíróságnak kell döntést hoznia, akkor a teljes bírósági eljárás alatt ellátjuk a jogi képviseletet.

Tanácsadás

Az üzleti élet naponta hozza annak szereplőit olyan helyzetbe, amikor rövid idő alatt kell hosszú távra szóló döntéseket hozni. Az ilyen döntések élőkészítése és meghozatala során nyújtunk tanácsadást, egyfelől a jogszabályok naprakész ismerete, másfelől saját tapasztalataink és az üzleti életre való széleskörű rálátásunk alapján. A tanácsadási szolgáltatásunk kiterjed az állami és az önkormányzati szférában működő szervezetekre is.

Cégek

A gazdasági társaságok alapítása és a már működő gazdasági társaságok alapvető szabályainak és valamennyi társasági iratának a módosítása során olyan jogi képviseletet biztosítunk, amelynek eredményeként ügyfeleink a céljaiknak legjobban megfelelő jogi környezetben végezhetik gazdasági tevékenységüket. A jogi tevékenységünk kiterjed a társasági formaváltás, az egyesülés, a szétválás, a beolvadás és az összeolvadás során felmerülő helyzetek megoldására.  

Ingatlan

Az ingatlanpiachoz kapcsolódó jogi szolgáltatás célja, hogy az általunk készített adásvételi, csere és minden tulajdonátruházást eredményező szerződés olyan tartalommal jöjjön létre a felek között, amely során a szerződések a jogszabályoknak való megfelelésen túl, valamennyi bank és pénzintézet számára is elfogadhatók. A szerződések elkészítésén túl a szolgáltatás átfogja az adott szerződést megelőzően a felek részére történő tanácsadást, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést és az adózási kérdések megválaszolását.

Orvosi műhibák

Az egészségügyi beavatkozás nem várt eredménye az esetek jelentős részében orvosi műhibára vezethető vissza. Orvosi műhiba esetén a felmerült kártérítési igény érvényesítése során nyújtunk teljes körű jogi szolgáltatást nemcsak a többfokú bírósági eljárásban, de a peren kívüli megegyezés elősegítése céljából indított eljárásokban is a műhibát elszenvedett betegek és hozzátartozóik részére.

Kopasz Ügyvédi Iroda 2023.