Kopasz Ügyvédi Iroda

bizalom - szaktudás - minőség

Szakterületeink

Közbeszerzés

Tanácsadás és közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása

Jogi képviselet

Polgári peres eljárásokban peres és peren kívüli képviselet

Tanácsadás

Vállalkozások és állami szervek napi működéséhez szükséges tanácsadás

Online jogi szolgáltatások

Vállalti fúzió és cégeljárás, képviselet határok nélkül

Ingatlan

Ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése

Cégek

Gazdasági társaságok alapítása, módosítása és megszüntetése

Bemutatkozás

Ügyvédi irodánk a jogi személyek széles körét szolgálja ki projekt és közbeszerzési tanácsadással, közbeszerzési eljárások lebonyolításával, ajánlattevői képviselettel, jogorvoslati és peres eljárásokban való képviselettel, követeléskezeléssel, valamint kapcsolódó jogi szolgáltatások nyújtásával. Tevékenységünk körébe tartozik továbbá a hazánkban és külföldön élő magyar állampolgárok széles köre részére nyújtott cégjogi, ingatlanjogi és képviseleti szolgáltatások.

A szakterületeink élvonalában szerzett tapasztalatunk lehetővé teszi számunkra, hogy olyan eredményeket érjünk el, amelyek elősegítik ügyfeleink sikerét. Az adott szakterületekre specializálódott tudáson alapuló jogi tanácsadást kínálunk, személyre szabott szolgáltatással. Tevékenységünk etikus és tisztességes, a minőség iránti elkötelezettségünk pedig elsődleges számunkra. Munkánk során arra törekszünk, hogy a velünk szembeni elvárásokat minden esetben túlteljesítsük.

 

Dr. Kopasz Gábor

irodavezető ügyvéd

CSOK Plusz 2024

CSOK Plusz 2024

A családok otthonteremtési kedvezménye 2024. január 1. napjától jelentős mértékben átalakult és bevezetésre került a „CSOK Plusz” amely további kedvezményes hitel felvételét biztosítja házaspárok részére új és használt lakás vásárlásához. A CSOK Plusz egy állami kamattámogatott hitel, amelynek a lényegi kedvezményes eleme a legfeljebb 3%-os fix...

bővebben
Facebook Ítélet

Facebook Ítélet

2023. november 1. napjától a Facebook hazánkban is elérhetővé tette előfizetéses szolgáltatását. A szolgáltatás bevezetésének az oka, az Európai Unió Bíróságának (Court of Justice of the European Union) un. előzetes döntéshozatali eljárásban 2023. július 4. napján hozott ítélete, amelyben megállapította, hogy sérti az Európai Unió adatvédelmi...

bővebben
Módosult a Cégiratok Elektronikus Aláírásának Szabálya

Módosult a Cégiratok Elektronikus Aláírásának Szabálya

Módosult a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, amely a cégeljárás (cégalapítás, cégmódosítás) során a jogi képviselők kötelezettségévé teszi, hogy a papír alapon elkészített és a jogi képviselő által ellenjegyzett, valamint az ellenjegyzést nem igénylő okiratokat is a jogi képviselő...

bővebben
i

Közbeszerzés

A közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője számára teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk. Irodánk az ajánlatkérők részére a közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítását vállalja a projekt tervezési szakaszához kapcsolódó jogi tanácsadástól a pénzügyi elszámolásig. Az ajánlattevők részére olyan tanácsadási szolgáltatást nyújtunk, amely elengedhetetlen az érvényes és eredményes ajánlattételhez, valamint a felmerülő jogviták megoldásához.

Jogi képviselet

A jogi képviseletre a gazdasági társaságoknak és a magánszemélyeknek nemcsak a bíróság előtt, hanem a mindennapi problémák megoldása során is szükségük lehet. A szolgáltatás célja a bírósági út elkerülése és a felmerült helyzet hatékony megoldása. Amennyiben az ügyben bíróságnak kell döntést hoznia, akkor a teljes bírósági eljárás alatt ellátjuk a jogi képviseletet.

Tanácsadás

Az üzleti élet naponta hozza annak szereplőit olyan helyzetbe, amikor rövid idő alatt kell hosszú távra szóló döntéseket hozni. Az ilyen döntések élőkészítése és meghozatala során nyújtunk tanácsadást, egyfelől a jogszabályok naprakész ismerete, másfelől saját tapasztalataink és az üzleti életre való széleskörű rálátásunk alapján. A tanácsadási szolgáltatásunk kiterjed az állami és az önkormányzati szférában működő szervezetekre is.

Online jogi szolgáltatások

Az online jogi szolgáltatások keretében valamennyi cégeljáráshoz kapcsolódó eljárás lebonyolítása, ide értve a vállalati fúzió eredményeként létrejövő összeolvadás, a kiválás, a beolvadás vagy más vállalt felvásárlás lebonyolítását. A szolgáltatás valamennyi Magyaroszágon bejegyzett cég esetében elérhető. Az online szolgáltatások köre folyamatosan bővül, így ma már elérhető a peres vagy más eljárásban való képviseletre történő meghatalmazás online, személyes jelenlét nélküli formában történő ügyintézése is.

Ingatlan

Az ingatlanpiachoz kapcsolódó jogi szolgáltatás célja, hogy az általunk készített adásvételi, csere és minden tulajdonátruházást eredményező szerződés olyan tartalommal jöjjön létre a felek között, amely során a szerződések a jogszabályoknak való megfelelésen túl, valamennyi bank és pénzintézet számára is elfogadhatók. A szerződések elkészítésén túl a szolgáltatás átfogja az adott szerződést megelőzően a felek részére történő tanácsadást, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést és az adózási kérdések megválaszolását.

Cégek

A gazdasági társaságok alapítása és a már működő gazdasági társaságok alapvető szabályainak és valamennyi társasági iratának a módosítása során olyan jogi képviseletet biztosítunk, amelynek eredményeként ügyfeleink a céljaiknak legjobban megfelelő jogi környezetben végezhetik gazdasági tevékenységüket. A jogi tevékenységünk kiterjed a társasági formaváltás, az egyesülés, a szétválás, a beolvadás és az összeolvadás során felmerülő helyzetek megoldására.  

Elérhetőségeink:

kapcsolat@kopaszgabor.hu

+36703888077

Skype