Kopasz Ügyvédi Iroda

bizalom - szaktudás - minőség

Jogi személyek részére

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása és ajánlattevők képviselete.

Adatvédelem

Adatkezeléshez kapcsolódó jogi tanácsadás adatkezelők és adatfeldolgozók részére.

Compliance

A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása.

Társasági jog

Gazdasági társaságok alapítása, módosítása és megszüntetése, átalakulása és vállalati fúziók.

Technológiai jog

Mesterséges intelligencia és platform használatához kapcsolódó jogi tanácsadás.

Online jogi szolgáltatások

Személyes megjelenés nélküli hatékony ügyintézés és képviselet.

Magánszemélyek részére

Ingatlanjog

Ingatlan adásvétele, ajándékozása, vagy más módon történő átruházása.

Családjog

Vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés és válóperes képviselet.

Kártérítési jog

Sérelemdíj és kártérítés megfizetése iránti peres és peren kívüli képviselet

Peres képviselet

A polgári jog körébe tartozó peres képviselet ellátása.

Öröklési jog

Hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó tanácsadás és képviselet.

Tanácsadás

Jogi tanácsadás peren kívül vagy pert megelőzően.

Bemutatkozás

Ügyvédi irodánk a jogi személyek széles körét szolgálja ki projekt és közbeszerzési tanácsadással, közbeszerzési eljárások lebonyolításával, ajánlattevői képviselettel, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati és peres eljárásokban való képviselettel. A compliance szolgáltatás keretében biztosítjuk, hogy a gazdasági élet szereplői a hatályos jogszabályoknak megfelelően működjenek. A mesterséges intelligencia használatához, valamint a platformjogi szabályok betartásához az angolszász országokban kialakuló joggyakorlat figyelemmel kísérésével és a most születő európai szabályozás naprakész ismeretével nyújtunk tanácsot és véleményezzük szoftverek és technológiai fejlesztések jogi megfelelőségét. Az adatvédelem körében az adatkezelők és az adatfeldolgozók részére nyújtott jogi tanácsadáson és szabályzatok megalkotásán túl az érintettek és harmadik személyek részére is nyújtunk jogi tanácsadást. Társasági jogi tapasztalataink valamennyi felmerülő kérdésre megoldást kínálnak. Valamennyi szolgáltatásunk során arra törekszünk, hogy minimalizáljuk a személyes megjelenés szükségességét és online szolgáltatásainkkal hatékonnyá tegyük ügyfeleink jogi ügyeinek intézését.

Tevékenységünk körébe tartozik továbbá a hazánkban és külföldön élő magyar állampolgárok részére nyújtott ingatlan átruházáshoz, kártérítési igények érvényesítéséhez, hagyatéki eljárásokban való képviselethez és válóperhez kacsolódó ügyvédi tevékenység, továbbá a klasszikus polgári peres képviselet és tanácsadás.

 

Dr. Kopasz Gábor

irodavezető ügyvéd

kapcsolat@kopaszgabor.hu

+36703888077

Skype

Facebook Ítélet

Facebook Ítélet

2023. november 1. napjától a Facebook hazánkban is elérhetővé tette előfizetéses szolgáltatását. A szolgáltatás bevezetésének az oka, az Európai Unió Bíróságának (Court of Justice of the European Union) un. előzetes döntéshozatali eljárásban 2023. július 4. napján hozott ítélete, amelyben megállapította, hogy sérti az Európai Unió adatvédelmi...

bővebben
Módosult a Cégiratok Elektronikus Aláírásának Szabálya

Módosult a Cégiratok Elektronikus Aláírásának Szabálya

Módosult a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, amely a cégeljárás (cégalapítás, cégmódosítás) során a jogi képviselők kötelezettségévé teszi, hogy a papír alapon elkészített és a jogi képviselő által ellenjegyzett, valamint az ellenjegyzést nem igénylő okiratokat is a jogi képviselő...

bővebben