Dr. Kopasz Gábor a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2010. évben szerez jogi diplomát “cum laude” minősítéssel. A diploma megszerzését követően a ügyvédjelöltként dolgozik ügyvédi tevékenységének megkezdéséig. 2015. évben megalapítja a Kopasz Ügyvédi Irodát, amelynek irodavezető ügyvédje lesz. 2016. évtől a Közbeszerzési Hatóság Dr. Kopasz Gábor ügyvédet felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként tartja nylván. 2017. évtől meghívott előadóként előadásokat tart a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszékén.


Dr. Kopasz Gábor miskolci ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, de tevékenységét az ország egész területén végzi. Az ügyvédi iroda elsősorban közbeszerzési tanácsadással, polgári peres és nem peres képviselettel, társasági és gazdasági joggal, valamint orvosi műhibaperekkel foglalkozik.